O konferencji

Konferencja oddziałów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Toruniu i Bydgoszczy pod patronatem Zarządu Głównego PTP jest ważnym wydarzeniem dla regionu kujawsko-pomorskiego oraz środowiska teoretyków i praktyków pedagogiki w Polsce.

Jej istotnym walorem jest współpraca organizacyjna i merytoryczna pedagogów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia, która służy integracji obu środowisk poprzez zorganizowanie konferencji w obu miastach.

Zawarta w tytule konferencji problematyka koresponduje z tematem IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”, jaki jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w dniach 21-23.09.2016r. w Białymstoku. Oddziały PTP w Bydgoszczy i Toruniu podjęły inicjatywę zorganizowania konferencji przygotowującej środowisko pedagogów do tego wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2015 roku w Bydgoszczy (pierwszy dzień) i Toruniu (drugi dzień).

Kontakt

prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec 
UMK w Toruniu
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

hanna.solarczyk@umk.pl

dr Anna Jakubowicz-Bryx
UKW w Bydgoszczy
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
annabryx@ukw.edu.pl

dr Anna Kola
UMK w Toruniu
Sekretarz konferencji
amkola@umk.pl

dr Jolanta Nowak
UKW w Bydgoszczy
Sekretarz konferencji
j.nowak@ukw.edu.pl

loga organizatorów konferencji